Публічна інформація

 

Я знаю українську!

Говори українською

Я знаю рідну мову

Українська мова

Закон про мову

Зразки написання ділових паперів

До вашого відома СТАТУТ  Вовчанського медичного фахового коледжу

План керівництва і контролю

Річний план роботи на 2021-2022 н.р.

Концепція освітньої діяльності і розвитку (Перспективний план розвитку на 2018-2023 н.р.)

Положення про дистанційне навчання

Положення про коледж

Положення про академічну доброчесність

Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про циклову предметну комісю

Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення 

Положення про відділення

Положення про фельдшерське відділення

Положення про медсестринське відділення

Положення про стипендіальну комісію

Положення про наглядову раду коледжу

Порядок обрання осіб наглядової ради коледжу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Порядок формування рейтингу успішності студентів

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам освіти

 

Правила призначення і виплати стипендії