Виховна робота

 
Бережімо все своє рідне,
                                           бережіть, щоб невинародовитися,
                                           щоб не збути народу,
                                      з якого ти вийшов.
                                           Бережіть свою віру,
                                            Звичаї, свою мову,
                                   і тим збережете
                                         національну істоту свою…
                                                                              Іван Огієнко

        Головною метою виховної роботи у КЗОЗ “Вовчанський медичний коледж” Харківської обласної ради є формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття  відповідальності, високої духовності.

Основними завданнями педагогічного та студентського колективів є: утвердження у свідомості студентів притаманних українському народові високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової духовної спадщини, забезпечення духовно-морального розвитку студентів, виховання патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі, впровадження здорового способу життя, формування фізично здорової та духовно-багатої особистості.

Виховна робота коледжу відзначається великим розмаїттям форм та методів залучення молоді до активного формування професійних рис медика. Підготовки його до життя, виховання творчої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності і високий професіоналізм. Що забезпечує фахову мобільність та конкурентоспроможність на ринку праці.

Питання виховної роботи під пильною увагою керівництва коледжу, засідань педагогічної, методичної ради, циклових комісій. В навчальному закладі створено цілісну систему виховання, яка ґрунтується на кращих національних традиціях.

Всебічному вихованню молоді сприяють студентські конференції, зустрічі  з працівниками правоохоронних органів,  районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді, провідними спеціалістами лікарні, тематичні вечори, виховні години.

Виховну роботу в групах здійснюють творчі, ініціативні та досвідчені  керівники груп, які проводіть роботу з урахуванням вікових та психологічних особливостей студентів.  Керівники груп підтримують тісний зв’язок з батьками, інформують їх про стан навчання та дисципліни їхніх дітей.

Студенти коледжу залучаються до роботи в предметних гуртках та художній самодіяльності,  беруть активну участь у заходах району та області.

Завдяки  роботі студентського самоврядування студенти мають можливість розвивати свої управлінські здібності, набувати навички громадської діяльності, тобто пройти початкову школу управління в студентському середовищі.

У нас є чим пишатися в минулому і є про що сказати сьогодні, тому упевнено дивимось в майбутнє.

 

Положення про студентське самоврядування

http://vm-kolledge.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/04/Положення-про-орган-студентського-самоврядування.doc