Методична робота

Методична робота

Педагогічна майстерність-це високе мистецтво

навчання і виховання, що постійно вдосконалюються,

доступне кожному педагогу, основу якого складають

 професійні знання, вміння і здібності.

                                                                                           А.Макаренко

      Головною метою методичної роботи коледжу є підвищення якості освіти, оновлення її змісту на основі сучасних наукових знань, зростання ефективності роботи колективу коледжу й кожного педагога окремо. Творчість –це діяльність, яку необхідно підкріплювати практикою. Саме таке гасло ми обрали для проведення педагогічних читань, які пройшли в коледжі протягом трьох днів. Студенти відпочивали на канікулах, а викладачі вдосконалювали свою педагогічну майстерність, обмінювалися досвідом. Предметом обговорення сталиː застосування інноваційних технологій та методів особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх фахівців. В перший день педагогічних читань, з метою  підвищення грамотності педагогів з питань збереження та зміцнення їхнього професійного здоровʼя,  методист коледжу Самойленко Т.В. викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист провела ділову гру з елементами тренінгу.

      В коледжі – три циклові предметні комісії і кожна ЦПК готувалася до педагогічних читань.

Голова ЦПК загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки викладач вищої кваліфікаційної категорії Білоніжко Г.А. поділилася своїм досвідом по впровадженню форм і методів інтерактивного навчання на заняттях з англійської мови. Викладач вищої кваліфікаційної категорії Камишнік Т.Ю. зацікавила присутніх впровадженням арт-скрайбінгу на заняттях з української літератури. Із прийомом креативного мислення –«кроссенс» познайомила присутніх викладач першої кваліфікаційної категорії Злобіна Н.В. та запропонувала  скласти «кроссенси» в групах. Задача – знайти асоціативний зв’язок між сусідніми картинками. Метод  призначений для мотивації до навчальної, пізнавальної, творчої діяльності здобувачів освіти. Методист Самойленко Т.В. поділилася досвідом з використанням кейс-методу на заняттях. Викладач першої кваліфікаційної категорії Євдошенко Ю.Л.  ознайомила присутніх з використанням рольової гри  на заняттях «Основи правознавства».

Голова ЦПК природничо-наукової підготовки викладач вищої кваліфікаційної категорії Трегуб І.В. поділилася досвідом використання на заняттях  електронного навчального посібника, інтерактивного комплексу з дисципліни «Хімія». Викладач першої кваліфікаційної категорії Харківська Л.П. ознайомила – з досвідом застосування коучінга на заняттях «Основи екології та профілактичної медицини». Григорян А.О. викладач першої кваліфікаційної категорії – продемонструвала метод проектів з дисципліни«Анатомія людини» з використанням  буклетів та ілюстративного матеріалу.

Викладач ЦПК професійної і практичної підготовки Юрчук Ю.І. підготувала відеофільм про відкриті заняття, які проведені ЦПК із застосуванням інтерактивних технологій. Журавель М.Й. викладач вищої кваліфікаційної категорії поділився досвідом використання інтерактивних технологій кооперативного навчання на заняттях «Внутрішня медицина».

Методист Самойленко Т.В. провела тренінг з педагогічної майстерності. Викладачі активно працювали в групах, виконували вправи «Яким повинен бути викладач», «Чи можна викладачу бути самим собою?» тощо.

Педагогічні читання пройшли в дружній, продуктивній, творчій праці, корисно і цікаво. В кінці -кава-брейк. Проведення педагогічних читань показало, що викладачі ретельно готуються до кожного заняття, продумують хід заняття, добирають ефективні методи та прийоми, а допомагають їм у цьому сучасні інноваційні технології.

МЕТОДИЧНА РОБОТА КОЛЕДЖУ

 

  1. 1. Методична робота (основні напрямки, функції, ФПК, атестація)
  2. 2. Організаційно-методична робота з молодими викладачами
  3. 3. Методичні рекомендації до аналізу відвіданого заняття
  4. 4. На допомогу викладачам (схеми складання методичних розробок)
  5. 5. Зразки річних звітів
  6. 6.  Атестація педагогічних викладачів

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

♦    поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання, психології, етики;

♦   поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання;

♦   вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі викладання предмета, володіння сучасною науковою методологією;

♦   освоєння методики викладання даного предмета; випереджаючий розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих занять;

♦   удосконалення   методики   застосування   наочних   посібників,   технічних   засобів   навчання, дидактичних матеріалів;

♦   впровадження у практику роботи педагогічних колективів досягнень    психології й окремих методик передового педагогічного досвіду;

♦   систематична інформація про нові методичні рекомендації,    глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

 

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

♦          1. ДІАГНОСТИЧНА,

яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності викладачів та вимогами до їхньої професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.

♦          2. ВІДНОВЛЮЮЧА,

яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти.

♦          3. КОРИГУЮЧА,

яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій.

♦          4. КОМПЕНСАЦІЙНА,

яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя.

♦          5. ПРОГНОСТИЧНА,

яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам в майбутньому.

♦         6. МОДЕЛЮЮЧА,

яка забезпечує розроблення перспектив і орієнтирів педагогічної діяльності.

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

Курси ФПК.

♦ Стажування на кафедрах медичного університету.

♦ Атестація.

♦ Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи.

♦ Семінари, конференції.

♦ Школа молодого викладача.

♦ Методична робота:

- підготовка методрозробок,

- підготовка методрекомендацій,

- методдоповідей.

♦ Робота зі спеціальною та методичною літературою.