Методична робота

Передовий педагогічний досвід викладача історії – Самойленко Т.В.

МЕТОДИЧНА РОБОТА КОЛЕДЖУ

 

  1. 1. Методична робота (основні напрямки, функції, ФПК, атестація)
  2. 2. Організаційно-методична робота з молодими викладачами
  3. 3. Методичні рекомендації до аналізу відвіданого заняття
  4. 4. На допомогу викладачам (схеми складання методичних розробок)
  5. 5. Зразки річних звітів
  6. 6.  Атестація педагогічних викладачів

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

♦    поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання, психології, етики;

♦   поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання;

♦   вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі викладання предмета, володіння сучасною науковою методологією;

♦   освоєння методики викладання даного предмета; випереджаючий розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих занять;

♦   удосконалення   методики   застосування   наочних   посібників,   технічних   засобів   навчання, дидактичних матеріалів;

♦   впровадження у практику роботи педагогічних колективів досягнень    психології й окремих методик передового педагогічного досвіду;

♦   систематична інформація про нові методичні рекомендації,    глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

 

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

♦          1. ДІАГНОСТИЧНА,

яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності викладачів та вимогами до їхньої професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.

♦          2. ВІДНОВЛЮЮЧА,

яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти.

♦          3. КОРИГУЮЧА,

яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій.

♦          4. КОМПЕНСАЦІЙНА,

яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя.

♦          5. ПРОГНОСТИЧНА,

яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам в майбутньому.

♦         6. МОДЕЛЮЮЧА,

яка забезпечує розроблення перспектив і орієнтирів педагогічної діяльності.

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

Курси ФПК.

♦ Стажування на кафедрах медичного університету.

♦ Атестація.

♦ Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи.

♦ Семінари, конференції.

♦ Школа молодого викладача.

♦ Методична робота:

- підготовка методрозробок,

- підготовка методрекомендацій,

- методдоповідей.

♦ Робота зі спеціальною та методичною літературою.