Навчальна робота

Освітньо-професійна програма Сестринська справа

 

Освітньо-професійна програма Лікувальна справа

 

Навчання, спрямоване у майбутнє

 

На теренах України є багато навчальних закладів. Серед них – Вовчанський медичний коледж, який протягом свого існування сіє «розумне, добре і вічне», зберігаючи власне обличчя, педагогічний потенціал, традиції в навчанні та вихованні молодого покоління.
«Вовчанський медичний коледж осмислює свою історію, живе насиченим сьогоденням, визначає перспективи на майбутнє. Про нас знають і мріють навчатися сотні молодих людей» – говорить заступник директора з навчальної роботи Бондарцова Ніна Василівна.
Сьогодні – це вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який має високий рейтинг, упродовж останніх років ми виборюємо гарні показники у Всеукраїнському ліцензійному іспиті «КРОК – М». Освітню діяльність, пов’язану з наданням якісної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, коледж здійснює на базі повної та базової загальної середньої освіти за спеціалізація ми «Лікувальна справа», «Сестринська справа». Основною метою освітнього процесу є досягнення високої якості освіти та конкурентоспроможності випускника коледжу.
«Кожна школа – славна славою своїх учнів» – саме ці слова видатного вченого Миколи Пирогова відносяться до студентів, які славою і гордістю медичного коледжу. Це активні, творчі особистості, учасники обласного етапів Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П. Яцика, науково-студентських конференцій, олімпіад. Саме тому освітньою стратегією роботи педагогічного колективу є формування творчого, компетентного студента через створення сприятливого освітнього середовища та високий професіоналізм викладача. Основні завдання, які поставлені перед педагогічним колективом коледжу на сучасному етапі – надати молоді сучасні знання, координувати зацікавленість, направляючи її енергію на високу професійну підготовку, якісно новий рівень самореалізації в галузі охорони здоров’я. Цю роботу викладачі проводять, впроваджуючи нові інформаційні технології, кращі досягнення європейської освіти. Набули широкого застосування в навчальній роботі коледжу інноваційні технології: проблемні та інтегровані лекції, інтерактивні методи навчання, комп’ютерні технології, ігрове моделювання. Маючи великий досвід підготовки молодших спеціалістів у галузі охорони здоров’я, коледж готує спеціалістів якісно нового рівня компетентності, загальної культури. Творчої ініціативи.
Для підвищення освітнього і професійного рівня студентів проводяться предметні тижні, конференції, заняття із застосуванням нетрадиційних методів навчання. Майже кожен студент залучений до гурткової роботи, спортивних секцій.
Медичний коледж створює всі умови для навчання: сучасно обладнані аудиторії, комп’ютерний клас, спортивна зала, буфет, затишний гуртожиток, спортивний майданчик.

На шляхах зростання матеріально-технічної бази, розбудови баз практичного навчання, зміцнення науково-методичного потенціалу викладачів яскравими зірками сяють імена випускників коледжу, які стоять на сторожі здоров’я і життя громадян України, адже «Вовчанський медичний, хоч не столичний коледж – простелило їм рушник в майбуття». Ми завжди раді бачити у стінах Alma mater кожного з наших випускників, готові розділити з ними радощі і тривоги, поділитись знаннями і досвідом.
Сьогодні Вовчанський медичний коледж – сучасна «кузня» медичних кадрів. Праця всього педагогічного колективу спрямована у майбутнє.