Відкрите заняття з хірургії

Новости

8 листопада 2017 року викладачем дисципліни «Медсестринство в хірургії» Никитенко О.А.  було проведено відкрите заняття  з теми: «Догляд за онкологічними хворими» в групі С-42. Мета: удосконалення практичних навичок та вмінь. На занятті студенти демонстрували практичні навички по догляду за колостомою, епіцистомою, гастростомою, годування пацієнта через гастростому, складали ректороманоскоп, збирали набір інструментів для трахеотомії, демонстрували перев’язку післяопераційної рани.

Гарна підготовка студентів, глибоке володіння матеріалом, тісна співпраця групи та викладача свідчить про постійну ґрунтовну роботу викладача на заняттях. Продемонстровані  уміння і навички,  ще раз демонструють належний професіоналізм викладача, а також достатній рівень практичної підготовки студентів коледжу.